Priser och kontrakt (Privat finansierad/via försäkring)

Kontrakt och arvode när du själv bekostar din terapi:

Den psykoterapeutiska inriktningen innebär att kontakten mellan patient och psykoterapeut är reglerad d.v.s. bygger på en ömsesidig överenskommelse som görs inför påbörjandet av en psykoterapi. Kontraktet utgör en garanti för behandlingens struktur och kvalité. Det reglerar förhållandet mellan en patient och psykoterapeut vad gäller tider, arvode, sekretess, frekvens och hur avslutning skall ske. I kontraktet ingår även att ge patienten en beskrivning av vad psykoterapi är och vad som förväntas av patienten och vad patienten kan förvänta sig av psykoterapeuten. I ett kontrakt är det även viktigt att de terapeutiska målen diskuteras.

Att ha god tid på sig utan att känna stress är viktigt. En timmas terapi varar ca 60 minuter och kostar 1100 kr per session. (Studenter med CSN-kort eller liknande får 20 % studentrabatt).

När psykoterapi bekostas av försäkringsbolag

I samband med skada, trauma, kris eller arbetsrelaterade svårigheter och problem kan försäkringsbolag, arbetsgivare eller försäkringskassan betala för psykoterapi eller krisbehandling. När ditt försäkringsbolag bär kostnaden är kontraktet mellan klient och psykoterapeut identiskt med den nämnda beskrivningen förutom att antal sessioner oftast måste förankras och godkännas av ditt försäkringsbolag. Psykoterapeuten fakturerar försäkringsbolaget direkt, under eller efter avslutad behandling beroende på behandlingens omfattning i tid. Har du råkat ut för en händelse och behöver psykoterapi ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag och undersök om ditt försäkringsskydd täcker hela eller delar av kostnaden för din behandling.