Handledning

Handledningen ska syfta till att på ett strukturerat och fokuserat sätt utveckla och leda arbetsgruppen. Målet är att varje deltagare, enskilt och tillsammans med arbetsgruppen, ska få redskap att hantera situationer som uppstår i arbete med ungdomarna. Även för processer som kan ske mellan deltagarna i gruppen ges utrymme i handledning.

Handledningen utgår från deltagarnas behov och önskemål. Samtalen ska kännas givande för deltagarna. Handledarens uppgift är att utifrån egen erfarenheter av arbete med målgruppen ensamkommande flyktingungdomar skapa förutsättningar att stödja gruppen i de egna processerna.

I en omsorgsinriktad verksamhet med ensamkommande flyktingungdomar pågår många parallella processer. Alltifrån ungdomar som är välmående till ungdomar som har stora problem i sin anknytning och påvisar olika former av traumarelaterade beteenden.

För mer information och bokning