Familjrådgivning

När viktiga relationer är på väg att gå sönder

Alla par kan få problem i sin relation. Känns situationen svårlöst på egen hand kan det vara bra att prata med någon utomstående. Påfrestningarna i en relation till en partner kan vara många. Ibland uppstår svårigheter redan tidigt i relationen. Förändringar i livssituationen som till exempel arbetslöshet eller sjukdom kan leda till kriser och konflikter. Många par upplever problem i sin relation under småbarnsåren, man kanske glider isär, livet blir rutin och framtiden i relationen känns oviss. Det första steget mot en lösning på problemen är ofta att via parsamtal eller familjerådgivning söka hjälp. Samtalen sker under sekretess och inga journaler förs.

Viktigt att prata med varandra

Vilket problemet än är, är det viktigt att prata om det. Ni kanske har börjat undra om kärleken har tagit slut? Det sexuella samlivet kanske inte fungerar, eller om en part i relationen brottas med en längtan att vilja leva med någon av samma kön. Andra problem kan vara otrohet, svartsjuka, familjevåld, att vara styvförälder och barnuppfostrare. I parsamtal eller familjerådgivning får ni hjälp att sätta ord på det som är svårt att prata om. Det hjälper er att förstå varandra och er själva bättre. Om ni har barn och inte får kommunikationen att fungera går det ut över barnen. Ju tidigare ni söker hjälp desto bättre.

Familjesamtal innebär att flera generationer är närvarande, föräldrar och barn, eller ibland som ”parsamtal” med en förälder och ett barn/tonåring. Det kan även gälla vuxna barn som tillsammans med föräldern vänder sig till en psykoterapeut för att få hjälp med problem i relationen.