Boka din utbildning & föreläsning

Vill du boka utbildning eller föreläsning?

Kontakta mig på carl.pether.wirsen@gmail.com

Läs mer om ubildningar här

Carl Pether Wirsen

Beteendevetare, leg. psykoterapeut


Carl Pether har en beteendevetenskaplig bakgrund och filosofie magister i arbets- & organisationspsykologi. Tidigare arbetade han som verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade i Uppsala. Nu utbildar och handleder han personal runt om i landet som i sina verksamheter strävar efter hög kvalité i omvårdnaden av ensamkommande barn och ungdomar.

bild på certifikat

UR Samtiden - Psykisk ohälsa bland barn och unga 2016

Verktyg i mötet med ensamkommande barn

  • Produktionsår: 2016 |
  • Längd: 54:50


Hur ser framgångsfaktorerna ut för att bygga ett förtroende och att genomföra ett bra samtal med ensamkommande unga som ofta bär på svåra traumatiserande händelser? Psykoterapeuten Carl Pether Wirsén berättar här om vikten av kroppsspråk och genuint intresse för ungdomarna i kombination med en kulturförståelse och en förståelse för tidigare anknytningsmönster. Inspelat på 7A Odenplan, Stockholm, den 3 februari 2016. Arrangör: Expo Medica.

Hämtad från: https://urskola.se/Produkter/194168-UR-Samtiden-Psykisk-ohalsa-bland-barn-och-unga-2016-Verktyg-i-motet-med-ensamkommande-barn